Historie

Sønderjysk Spejdermuseum blev stiftet på initiativ af Erik Jessen i 1980’erne sammen med en række andre interesserede ”spejdere” fra Det Danske Spejderkorps. Spejdermusset blev indviet den 9. november 1988.


Det har været vanskeligt at finde lokaler, der var egnet til formålet til en overkommelig pris, og helst ville man tilknyttes et spejdercenter som Stevninghus. Det lykkedes beklageligvis ikke, men da Aabenraa Sygehus blev ny opført, overtog Aabenraa Kommune de gamle sygehusbygninger, som blev anvendt til andre formål, blandt andet erhvervsmæssige. I den forbindelse lejede man sig ind i nogle kælderlokaler, som ganske vist ikke var særligt repræsentative, og tilmed var fugtige.


Her har man holdt til siden, i mangel af bedre.

Én af årsagerne til at stifterne i sin tid mente at der var behov for et sønderjysk spejdermuseum var, den specielle historie spejderbevægelsen har haft i Sønderjylland i tysk tid, under genforeningen, og i tiden derefter. Her tænkes der bl.a. på tiden op til 2. verdenskrig samt under denne hvor bl.a. Spejdernes Hjælpekorps opstod. Herunder også konflikter med de danske nazister der prøvede at hverve spejdere.


Allerede i 1919, medens Sønderjylland endnu var tysk, opstod spejderbevægelsen i alle større byer i Sønderjylland, og man var derfor nødt til at smugle uniformer ind fra ”gamle Danmark”, og det nationale har gennem tiderne sat et kraftigt præg på spejderbevægelsen.

Det Sønderjyske Spejdermuseum er i dag en selvstændig forening, der har medlemmer fra såvel nuværende som tidligere spejdere. Økonomien hviler på de kontingenter der indbetales af medlemmerne, samt bidrag fra forskellige fonde, selv om sidstnævnte er blevet vanskeligere i den senere tid. Det er primært effekter fra Det Danske Spejderkorps der opbevares. Indleverede effekter fra andre korps formidles videre til disse, da museet har kontakt til alle spejdermuser i Skandinavien.


Aktiviteterne har på grund af den begrænsede økonomi også været begrænset. Gennem spejdergrupperne og Sct. Georgs gilderne er der en bred kontakt som udmønter sig i en del besøg på museet. Derudover udlånes der også forskellige effekter til løb, divisionsturneringer og spejdermøder. Derudover er Turistbureauet i Aabenraa og søfartsmuseet i Aabenraa formidler af kontakt til turister, herunder på deres hjemmeside, og ved en brochure.